Naša filozofia

Poslanie

Podporujeme, rozširujeme a realizujeme najprirodzenejšiu formu recyklácie - kompostovanie. Veríme v prirodzený kolobeh organickej hmoty - príroda nám poskytuje potravu, my jej vrátime kus zeme. Medzi ľudí šírime osvetu, aby sme prebudili ich ekologickú zodpovednosť, ktorá nám pomôže zachrániť našu planétu.

Vízia

Žilina - mesto komunitných kompostérov.

Naše hodnoty

Čo uznávame, v čo veríme:

Buducnsot kompostovania

Budúcnosť

Kompostujeme, lebo nám záleží na budúcich generáciach. Zanechajme im trvalo udržateľné životné prostredie.

Buducnsot kompostovania

Príroda

Sila prírody je ďaleko pred nami. Využívame jej dary rozumne. Jej štedrosť oplácajme výrobou a používaním “čierneho zlata”.

Buducnsot kompostovania

Kolobeh

Veríme v prirodzený kolobeh organickej hmoty. Čo sme dostali, môžeme vrátiť späť.

Buducnsot kompostovania

Predchádzanie

Nevyrábajme odpad, ale zabráňme mu vzniknúť. Varme len toľko, koľko zjeme. Separujme, čo sme vyhodili.
Recyklujme, čo sme vyseparovali. Vyrábajme len to, čo naozaj potrebujeme k životu.

Buducnsot kompostovania

Spolupráca

S ňou a úsmevom ide všetko ľahšie.

Ciele na rok 2017

 • Postavíme, zabezpečíme alebo sprostredkujeme nákup 100 kompostérov na Slovensku.
 • Rozšírime chov kalifornských dážďoviek do minimálne 50 slovenských domácností.
 • Pridáme aspoň 5 komunitných kompostérov v Žiline.
 • Vytvoríme ďalšie pracovné miesto pre človeka v hmotnej núdzi.
 • Zorganizujeme školenie kompostmajstrov pre 10 a viac účastníkov v priebehu 05-06/2017.
 • Zaktivizujeme minimálne 200 našich fanúšikov, kamarátov a známych, aby nám darovali 2 % zo svojich daní (ak vás bude viac, budeme skákať od radosti).
 • Vypracujeme aspoň 2 projekty na získanie grantu pre fungovanie nášho OZ a rozširovanie kompostérov.
 • Vytvoríme informačnú kampaň o kompostovaní, aby sme ku kompostovaniu priviedli ďalších minimálne 200 žilinských domácností.
 • Vyseparujeme raz toľko bioodpadov ako v roku 2016. 11 000 kg je naša začiatočná méta.
 • Preosiejeme a certifikujeme náš ďalší kompost v 2. kvartáli tohto roka.
 • Odprezentujeme svoju činnosť na všetkých eko workshopoch, prednáškach, festivaloch, na ktoré dostaneme pozvánku.

Do 2 rokov sa postaráme o:

 • Rozvoj, podporu a realizáciu firemného kompostovania.
 • Získanie prostriedkov na podporu nášho projektu z európskych fondov.
 • Vzdelávanie detí, študentov aj dospelákov v environmentálnych oblastiach.
 • rozširovanie nášho tímu. Každý rok minimálne 1 nový člen.

Do 5 rokov chceme:

 • Vybudovať interaktívnu online sieť kompostérov v Žiline.
 • Aby náš kompostér bol súčasťou centrálnych kontajnerov (komunálny odpad, sklo, plasty, tetrapaky, kovy, textil) na všetkých žilinských sídliskách.
 • Rozšíriť kompostovanie v Žilinskom kraji.

Do 10-tich rokov, ak Boh dá a kompostovanie vystrelí:

 • Vybudovať recyklačné centrum v Žiline.
 • Napísať knihu o kompostovaní.