Naša filozofia

Poslanie

Podporujeme, rozširujeme a realizujeme najprirodzenejšiu formu recyklácie - kompostovanie. Veríme v prirodzený kolobeh organickej hmoty - príroda nám poskytuje potravu, my jej vrátime kus zeme. Medzi ľudí šírime osvetu, aby sme prebudili ich ekologickú zodpovednosť, ktorá nám pomôže zachrániť našu planétu.

Vízia

Žilina - mesto komunitných kompostérov.

Naše hodnoty

Čo uznávame, v čo veríme:

Buducnsot kompostovania

Budúcnosť

Kompostujeme, lebo nám záleží na budúcich generáciach. Zanechajme im trvalo udržateľné životné prostredie.

Buducnsot kompostovania

Príroda

Sila prírody je ďaleko pred nami. Využívame jej dary rozumne. Jej štedrosť oplácajme výrobou a používaním “čierneho zlata”.

Buducnsot kompostovania

Kolobeh

Veríme v prirodzený kolobeh organickej hmoty. Čo sme dostali, môžeme vrátiť späť.

Buducnsot kompostovania

Predchádzanie

Nevyrábajme odpad, ale zabráňme mu vzniknúť. Varme len toľko, koľko zjeme. Separujme, čo sme vyhodili.
Recyklujme, čo sme vyseparovali. Vyrábajme len to, čo naozaj potrebujeme k životu.

Buducnsot kompostovania

Spolupráca

S ňou a úsmevom ide všetko ľahšie.

Ciele na rok 2018

  • Ciele na tento rok sme rozdelili do dvoch kategórií, aby sme jasne odlíšili naše záujmové činnosti (osveta, vzdelávanie, komunitné kompostovanie, rozvoj kompostovania, ...) od podnikateľských (prevádzka e-shopu), vďaka ktorým získavame prostriedky na plnenie záujmových. Viac sa o nich dozviete tu.

Do 2 rokov sa postaráme o:

  • Rozvoj, podporu a realizáciu firemného kompostovania.
  • Získanie prostriedkov na podporu nášho projektu z európskych fondov.
  • Vzdelávanie detí, študentov aj dospelákov v environmentálnych oblastiach.
  • rozširovanie nášho tímu. Každý rok minimálne 1 nový člen.

Do 5 rokov chceme:

  • Vybudovať interaktívnu online sieť kompostérov v Žiline.
  • Aby náš kompostér bol súčasťou centrálnych kontajnerov (komunálny odpad, sklo, plasty, tetrapaky, kovy, textil) na všetkých žilinských sídliskách.
  • Rozšíriť kompostovanie v Žilinskom kraji.

Do 10-tich rokov, ak Boh dá a kompostovanie vystrelí:

  • Vybudovať recyklačné centrum v Žiline.
  • Napísať knihu o kompostovaní.