Naši partneri

Partneri

Projekt Komunitného kompostovania na Bajzovej ulici vzniká vďaka grantovému systému mesta Žilina, Nadácii Pontis, MOBIS, zamestnaneckému programu spoločnosti SIEMENS a vďaka 2 % z daní Žilinčanov. Za podporu všetkým ĎAKUJEME. Financie z takýchto zdrojov sú použiteľné na materiál a služby súvisiace s projektom. Ak chcete podporiť náš projekt, môžete tak urobiť v podobe dobrovoľného príspevku pri preberaní štartovacieho balíčka.