Ktosme?

Sme občianske združenie založené za účelom rozširovať možnosti separovania  a kompostovania bioodpadov           (z bytových domácnosti) v meste Žilina. Našou činnosťou vzdelávame, propagujeme a šírime osvetu  o kompostovaní všade, kde je potreba.

Kompostuj.me- kompostovanie, kompostery
Prečo torobíme?

Slovensko je na chvoste v rebríčku nakladania s odpadmi, osveta a vzdelávanie je v úzadí, chýba infraštruktúra na kompostovanie a odpad je celosvetový problém. Množstvo ľudí má záujem separovať bioodpady, ale nemajú na to vytvorené vhodné podmienky. Preto sme sa rozhodli k zmene a aktivite. Aj Slovensko môže v kompostovaní príkladom pre ďalšie krajiny.

Ako smezačali?

Po inšpirácii z Prahy vznikol nápad kompostovať aj na žilinských sídliskách. Založili sme ozetko, vyrobili prvý prototyp komunitného kompostéru a prihlásili sa s projektom do súťaže. Po získaní prvých prostriedkov na jeho realizáciu sme sa naplno pustili do kompostovania v meste.

Súčasnýstav

Aby sme dosahovali hlavný zámer podpory kompostovania na Slovensku, otvorili sme elektronický obchod a začali sme sa s vami stretávať na rôznych akciách. Ďalej rozširujeme možnosti kompostovania v bytových domácnostiach, na záhrade, vo firme či v školských zariadeniach. V Žiline postupne zvyšujeme počet domácnosti, ktorým nie je ľahostajný bioodpad a zároveň rozširujeme sieť komunitných kompostérov aj do iných miest.

Kompostuj.me- kompostovanie, kompostery
Kompostuj.me- kompostovanie, kompostery
Našeposlanie

Podporujeme a realizujeme návrat bioodpadov do prirodzeného kolobehu. Presadzujeme ich kompostovanie ako jeden zo spôsobov spracovania, ktorý nezaťažuje životné prostredie a jeho produktom je hodnotná surovina. Životné prostredie nám nie je ľahostajné, preto inšpirujeme a motivujeme k zmene u jednotlivca.

Veríme, že vlastná cesta založená na rešpekte k sebe, spoločnosti a celej planéte je tou správnou. Ponúkame praktické riešenia, vďaka ktorým sa kompostovanie môže stať v spoločnosti prirodzenou a bežnou súčasťou každodennosti.

Šírime osvetu, aby sme v ľuďoch prebudili ekologickú zodpovednosť a dobrovoľnú skromnosť.

Našavízia

Žilina – krajské mesto s najväčším podielom zhodnoteného bioodpadu

Rešpekt aúcta

K sebe, spoločnosti a planéte, ale aj múdrosti našich predkov.

Spolupráca avzájomná podpora

Veci sa hýbu ľahšie dopredu, keď majú pevný základ a spolupracujúci tím ľudí.

Zodpovednosť

Za svoje činy a budúce generácie.

Sedliackyrozum

Máme radi jednoduché a praktické riešenia.

Zmena aaktivita

K zmene je potrebná aktivita každého človeka.