O nás - Kompostuj.me
Ktosme?

Sme občianske združenie založené za účelom rozširovať a zlepšovať kompostovanie bioodpadov z domácností po celom Slovensku. Vzdelávame, propagujeme a šírime osvetu o kompostovaní všade, kde je záujem a potreba. 

Po založení živnosti, od roku 2017, sme sociálnym podnikom. Prevádzkujeme eshop a stretávame sa s vami na rôznych akciách.

Kompostuj.me- kompostovanie, kompostery
Prečo torobíme?

Slovensko je na chvoste v rebríčku nakladania s odpadmi, osveta a vzdelávanie je v úzadí, chýba infraštruktúra na kompostovanie a odpad je celosvetový problém. Množstvo ľudí má záujem separovať bioodpady, ale nemajú dostatok informácií a vhodné podmienky. Preto sme sa rozhodli k zmene a aktivite. Aj Slovensko môže byť v kompostovaní príkladom pre ďalšie krajiny.

Ako smezačali?

Po inšpirácii z Prahy vznikol nápad kompostovať aj na žilinských sídliskách. Založili sme ozetko, vyrobili prvý prototyp komunitného kompostéru a prihlásili sa s projektom do súťaže. Po získaní prvých prostriedkov na jeho realizáciu sme sa naplno pustili do kompostovania v meste.

Súčasnýstav

Aby sme dosahovali hlavný zámer podpory kompostovania na Slovensku, tretí rok prevádzkujeme elektronický obchod. Komunikujeme a vybavujeme pre vás objednávky každý deň. Stretávame sa s vami na rôznych akciách celý rok. Rozširujeme kompostovanie do bytových domácností, záhrad, či firiem. 

V Žiline držíme pri živote kompostovanie v troch komunitných kompostéroch. Ich prevádzka beží vďaka spolupráci s Okresným súdom a dobrovoľníkmi.  

Radi by sme pokračovali na našej ceste. Pridajte sa k nám a začnite kompostovať hoci aj v byte

Kompostuj.me- kompostovanie, kompostery
Kompostuj.me- kompostovanie, kompostery
Našeposlanie

Podporujeme a realizujeme návrat bioodpadov do prirodzeného kolobehu. Presadzujeme ich kompostovanie ako jeden zo spôsobov spracovania, ktorý nezaťažuje životné prostredie a jeho produktom je hodnotná surovina. Životné prostredie nám nie je ľahostajné, preto inšpirujeme a motivujeme k zmene u jednotlivca.

Veríme, že vlastná cesta založená na rešpekte k sebe, spoločnosti a celej planéte je tou správnou. Ponúkame praktické riešenia, vďaka ktorým sa kompostovanie môže stať v spoločnosti prirodzenou a bežnou súčasťou každodennosti.

Šírime osvetu, aby sme v ľuďoch prebudili ekologickú zodpovednosť a dobrovoľnú skromnosť.

Našavízia

Žilina – krajské mesto s najväčším podielom zhodnoteného bioodpadu

Rešpekt aúcta

K sebe, spoločnosti a planéte, ale aj múdrosti našich predkov.

Spolupráca avzájomná podpora

Veci sa hýbu ľahšie dopredu, keď majú pevný základ a spolupracujúci tím ľudí.

Zodpovednosť

Za svoje činy a budúce generácie.

Sedliackyrozum

Máme radi jednoduché a praktické riešenia.

Zmena aaktivita

K zmene je potrebná aktivita každého človeka.