Kto sme?

Sme občianske združenie Kompostujme a sme sociálnym podnikom. Vznikli sme v roku 2014 a odvtedy vzdelávame, propagujeme a šírime osvetu o kompostovaní všade tam, kde je to potrebné a vítané. Od júla 2015 sme v spolupráci so žilinskými domácnosťami vyseparovali už viac ako 30 ton bioodpadov a vyrobili 4 tony prírodného hnojiva – kompostu. Do starostlivosti o kompostéry sme zapojili 3 ľudí v hmotnej núdzi, podporujeme aj dobrovoľníctvo a v spolupráci s Okresným súdom sme vďaka kompostovaniu vytvorili príležitosť odpracovať si trest povinnej práce.

Ako využijeme 2 %

Komunitné kompostéry

Zabezpečenie plynulého priebehu premeny bioodpadov na prírodné hnojivo - kompost.

Vzdelávanie

Realizácia prednášok a workshopov, na ktorých sa naučíte, ako správne kompostovať v byte, na záhrade či na sídlisku.

Rozširovanie kompostovania

Do ďalších slovenských záhrad, domácností a sídlisk rozšíriť tradičné kompostovanie alebo vermikompostovanie - pomocou kalifornských dážďoviek.

Poradňa

Poskytovanie bezplatného poradenstva o kompostovaní cez telefón, e-mail, Facebook alebo Instagram.

Sociálne a zdravotné odvody

Chceme byť úprimní a zodpovední. Časť 2 % využijeme na zaplatenie odvodov do sociálnej a zdravotnej poistovne.

Edukačný priestor

Vďaka Vašim 2 % nám pomôžete dokončiť, čo sme začali. Priestor, kde sa môžete osobne zoznámiť s radosťami aj nástrahmi kompostovania.

Ako nám darovať 2 %

Som ZAMESTNANEC

Daňové priznanie za vás robí zamestnávateľ.

Môžete darovať 2 %. 3 % darujete, ak ste odrobili 40 hodín dobrovoľníckej práce za rok 2019.

Postup:

 1. 1Požiadajte zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie dane do 15. 2. 2020.
 2. 2Od zamestnávateľa si vyžiadajte aj Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. 3Z potvrdenia si vypočítate výšku vašich 2 % (3%*) zo zaplatených daní. Minimálna výška musí byť viac ako 3 €.
 4. 4Vyplňte Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane a zaneste ich do 30. 4. 2020 na príslušný daňový úrad. Alebo nám ho prineste a my to urobíme za Vás.

Som FYZICKÁ OSOBA(SZČO, zamestnanec)

Daňové priznanie si podávate sami.

Môžete darovať 2 %. 3 % darujete, ak ste odrobili 40 hodín dobrovoľníckej práce za rok 2019.

Postup:

 1. 1Urobte si Ročné zúčtovanie dane za rok 2019.
 2. 2Vypočítajte z nich 2 % (3 %*), ktoré nám môžete darovať. Minimálna výška musí byť viac ako 3 €.
 3. 3Ak ste zamestnanec, vyplňte daňové priznanie typ A vrátane VIII. ODDIELU - Vyhlásenie s našimi údajmi. Ak ste SZČO, vyplňte daňové priznanie typu B vrátane XII. ODDIELU - Vyhlásenie s našimi údajmi.
 4. 4Do 31. 3. 2020 zaneste kompletne vyplnené daňové priznanie na váš daňový úrad a zaplaťte dane.

Som PRÁVNICKÁ OSOBA(firma)

Daňové priznanie vám urobí vaša účtovníčka.

Môžete darovať 1 % alebo 2 %. Ak do dátumu podania daňového priznania a zaplatenia dane, venujete 0,5 % na verejnoprospešný účel (aj nám), môžete venovať až 2 %. Ak ich nevyužijete, môžete darovať len 1 %.

Postup:

 1. 1Vypočítajte si sumu vašich 2 % (1 %) daní z príjmu**. Minimálna výška príspevku je 8 €.
 2. 2Vyplňte daňové priznanie pre právnické osoby vrátane VI. Oddielu, v ktorom uvediete naše údaje. Nájdete ich nižšie.
 3. 3Nezabudnite podať daňové priznanie v lehote, na ktorej ste sa dohodli, na váš daňový úrad.

Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatanej dane

Daňové priznanie typu A
(fyzické osoby)

Daňové priznanie typu B
(SZČO)

Daňové priznanie pre PO
(firmy)

ĎAKUJEME

* 3 % môžu darovať len ľudia, ktorí odrobili aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce a majú o tom potvrdenie, ktoré predkladajú spolu s vyplneným Vyhlásením a Potvrdením o zaplatení dane.

** Celkovú sumu 2 % (1 %) môžete prerozdeliť viacerým organizáciám, ak chcete podporiť min. 2 rôzne oblasti, v ktorých pôsobia.

Naše údaje

IČO: 42390656
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: OZ Kompostujme
Ulica: J. Fándlyho
Súpisné/orientačné číslo: 2166/17
PSČ: 010 01
Obec: Žilina

Ako sme využili 2 % doteraz?

Projekt Komunitné kompostovanie

Vďaka práci nášho OZ majú od júla 2015 možnosť separovať bioodpad dve stovky žilinských domácností. V spolupráci s nimi sme vyseparovali viac ako 30 ton bioodpadov a vzniklo z nich 4 tony kompostu. Vyrobený kompost sme preosievali už 7 krát, nabalili sme ho do vreciek a ponúkli naspäť zapojenými domácnostiam za dobrovoľný príspevok. Väčšina takto, pri paneláku vyrobeného prírodného hnojiva, zostala v najbližšom okolí. Veľku dávku živín dostal aj kúsok Zeme, o ktorú sa starajú aktívni obyvatelia. Priložíte ruku k dielu?

Workshop - Výroba domáceho kompostéru so žiakmi

V spolupráci s pani Bebčákovou z Gymnázia Hlinská sme zorganizovali workshop pre žiakov piatich základných škôl. Žiaci sa zapojili do výroby, dozvedeli sa základné informácie o vermikompostovani, o chove kalifornských dážďoviek a tiež prečo je dobré kompostovať. Najaktívnejšia žiačka si svoj originál už založený domáci kompostér rovno odniesla domov.

Osveta a vzdelávanie o kompostovaní

Celý rok sme sa zúčastňovali rôznych veľtrhov, konferencií, prednášok či jarmokov. Objavili sme sa na Flóre, Záhradkárovi, Gardenii, Agrokomplexe či vianočnom trhu v Starej Tržnici. V Žiline sme boli súčasťou Jarnej krásy a Pikniku v meste v Budatíne. Všade, kde sme sa objavili, sme predstavili prácu nášho OZ, ale aj samotné kompostovanie. Okrem rozširovania ekologických produktov do slovenských domácností, sme odpovedali na množstvo otázok počas osobných rozhovorov, cez telefón, e-mail či na našom Facebooku a Instagrame.

Kompostovacia centrála v prestavbe

Začiatkom roka 2019 sme sa pustili do rekonštrukcie priestoru, ktorý sa stal za posledné dva roky našim zázemím. V letných mesiacoch sme zapli na plné obrátky a z výrobného priestoru sa stal príjemný priestor na stretávanie s vami. Chceme, aby ste videli kompostovanie pomocou dážďoviek na vlastné oči, aby sme sa spoločne vzdelávali a diskutovali. Slovensko to naozaj potrebuje. Dokončujeme v 2020, pomôžete nám?

Nové posily do tímu

Ako čas plynul, cesta živobytia budovaním komunitného kompostovania v Žiline sa Michalovi neukázala ako správna. Preto sa naplno pod hlavičkou OZ pustil do sociálneho podnikania. S Ivkou to ťahali cel pol roka a keď sa stala mamičkou, prišla nová výzva. Od mája tak hlavnú podnikateľskú dvojku tvorí s Robom a pravdupovediac, pri toľkých rozbehnutých aktivitách budeme potrebovať ďalších. Možno stále veľa z vás nevie, akú časť celkovej ceny práce človeka tvoria odvodové náklady. Tieto položky sme nikdy nemohli hradiť z grantov a z 2 % len minimálne. No každá pomoc, ako aj snaha, sa počíta.

Dobrovoľníctvo s prepojením sociálnej pomoci

Projektom komunitného kompostovania podporujeme dobrovoľníctvo, je u nás príležitosťou naučiť sa kompostovať a priložiť ruku k dielu. Ďakujeme Palimu Grigovi s rodinou, Robovi, Martinovi a Kike, vďaka ktorým stále pokračuje kompostovanie na Bajzovej ulici. Pracovnú príležitosť sme vytvorili aj sociálne slabším. V roku 2019 sme uzavreli spoluprácu s Okresným súdom a vytvorili tak pánovi Vladovi možnosť odpracovať si "prekopávaním kompostu" trest povinnej práce. Prevádzka kompostérov si vyžaduje pravidelnú starostlivosť a tak neustále hľadáme dobrovoľníkov z najbližšieho okolia.

Prevádzka a propagácia e-shopu

Ďruhý intenzívny rok podnikateľskej činnosti. Internetový obchod Kompostuj.me - obchod s kompostérmi, kalifornskými dážďovkami, pomôckami na kompostovanie a rôznymi EKO vychytávkami, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Na jeho prevádzku sme nevyužili ani cent z 2 %. Práve naopak, siahli sme po pôžičke a do vlastného vrecka. Robíme to preto, lebo chceme pokračovať. Pokračovať v znižovaní množstva odpadov. Prečítajte si článok, aká bola naša minuloročná jazda. Produkty z eshopu si môžete kúpiť aj v našom Kompostuj.me stánku, ktorý rozkladáme na rôznych podujatiach. Tešíme sa na vás!
Chcete si prečítať viac? Čítajte Prečo poukázať 2 % nám? Vráťme sa v čase.