Kto sme?

Sme občianske združenie Kompostujme. Vznikli sme v roku 2014 a odvtedy vzdelávame, propagujeme a šírime osvetu o kompostovaní všade tam, kde je to potrebné a vítané. V Žiline budujeme sieť komunitných kompostérov. Od júla 2015 sme v spolupráci so žilinskými domácnosťami vyseparovali už 21 ton bioodpadov a vyrobili 3 tony prírodného hnojiva – kompostu. Náš projekt má aj sociálny rozmer. Do starostlivosti o kompostéry sme zapojili 3 ľudí v hmotnej núdzi a podporujeme aj dobrovoľníctvo.

Ako využijeme 2 %

Komunitné kompostéry

Podpora výstavby komunitných kompostérov v Žiline. Zabezpečenie plynulého priebehu premeny bioodpadov na prírodné hnojivo - kompost.

Vzdelávanie

Realizácia prednášok a workshopov, na ktorých sa naučíte, ako správne kompostovať v byte, na záhrade či na sídlisku.

Rozširovanie kompostovania

Do ďalších slovenských záhrad, domácností a sídlisk rozšíriť tradičné kompostovanie alebo vermikompostovanie - pomocou kalifornských dážďoviek.

Poradňa

Poskytovanie bezplatného poradenstva o kompostovaní cez telefón, e-mail a Facebook.

Projekty

Vypracovávanie projektov, žiadostí o granty a dotácie na výstavbu ďalších komunitných kompostérov a rozšírenie služieb nášho združenia.

Informačné materiály

Príprava a výroba letáčikov, brožúr a e-bookov s ťahákmi o kompostovaní.

Ako nám darovať 2 %

Som ZAMESTNANEC

Daňové priznanie za vás robí zamestnávateľ.

Môžete darovať 2 %. 3 % darujete, ak ste odrobili 40 hodín dobrovoľníckej práce za rok 2018.

Postup:

 1. 1Požiadajte zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie dane do 15. 2. 2019.
 2. 2Od zamestnávateľa si vyžiadajte aj Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. 3Z potvrdenia si vypočítate výšku vašich 2 % (3%*) zo zaplatených daní. Minimálna výška musí byť viac ako 3 €.
 4. 4Vyplňte Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane a zaneste ich do 30. 4. 2019 na príslušný daňový úrad. Alebo nám ho prineste a my to urobíme za vás.

Som FYZICKÁ OSOBA(SZČO, zamestnanec)

Daňové priznanie si podávate sami.

Môžete darovať 2 %. 3 % darujete, ak ste odrobili 40 hodín dobrovoľníckej práce za rok 2018.

Postup:

 1. 1Urobte si Ročné zúčtovanie dane za rok 2018.
 2. 2Vypočítajte z nich 2 % (3 %*), ktoré nám môžete darovať. Minimálna výška musí byť viac ako 3 €.
 3. 3Ak ste zamestnanec, vyplňte daňové priznanie typ A vrátane VIII. ODDIELU - Vyhlásenie s našimi údajmi. Ak ste SZČO, vyplňte daňové priznanie typu B vrátane XII. ODDIELU - Vyhlásenie s našimi údajmi.
 4. 4Do 1. 4. 2018 zaneste kompletne vyplnené daňové priznanie na váš daňový úrad a zaplaťte dane.

Som PRÁVNICKÁ OSOBA(firma)

Daňové priznanie vám urobí vaša účtovníčka.

Môžete darovať 1 % alebo 2 %. Ak do dátumu podania daňového priznania a zaplatenia dane, venujete 0,5 % na verejnoprospešný účel (aj nám), môžete venovať až 2 %. Ak ich nevyužijete, môžete darovať len 1 %.

Postup:

 1. 1Vypočítajte si sumu vašich 2 % (1 %) daní z príjmu**. Minimálna výška príspevku je 8 €.
 2. 2Vyplňte daňové priznanie pre právnické osoby vrátane VI. Oddielu, v ktorom uvediete naše údaje. Nájdete ich nižšie.
 3. 3Nezabudnite podať daňové priznanie v lehote, na ktorej ste sa dohodli, na váš daňový úrad.

Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatanej dane

Daňové priznanie typu A
(fyzické osoby)

Daňové priznanie typu B
(SZČO)

Daňové priznanie pre PO
(firmy)

ĎAKUJEME

* 3 % môžu darovať len ľudia, ktorí odrobili aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce a majú o tom potvrdenie, ktoré predkladajú spolu s vyplneným Vyhlásením a Potvrdením o zaplatení dane.

** Celkovú sumu 2 % (1 %) môžete prerozdeliť viacerým organizáciám, ak chcete podporiť min. 2 rôzne oblasti, v ktorých pôsobia.

Naše údaje

IČO: 42390656
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: OZ Kompostujme
Ulica: J. Fándlyho
Súpisné/orientačné číslo: 2166/17
PSČ: 010 01
Obec: Žilina

Ako sme využili 2 % v roku 2018

Komunitné kompostovanie na Bajzovej

Vo februári sme osadili 2. komunitný kompostér na Bajzovej ulici. Vďaka práci nášho OZ tak majú možnosť separovať bioodpad v Žiline ďalšie desiatky domácností. Dva nové kompostéry sme vyrobili sami – od základu do finálnej podoby. Nevyšlo by to bez vašej podpory, grantov, materiálnej a finančnej pomoci rôznych subjektov. Oslovovanie podporovateľov, realizácia kampaní a vypracovávanie grantov si vyžaduje dostatok času a energie. To všetko bez istoty, či projekt nakoniec vyjde alebo nie. Keď sa nám podarí vybaviť dostatočnú finančnú pomoc na výstavbu nového kompostéru, nasleduje relatívne dlhý proces na Mestskom úrade v Žiline. Odsúhlasenie pozemku, podanie projektu a jeho cesta cez komisie až na Mestské zastupiteľstvo, ktoré rozhoduje o prenájme pozemku. Aby obyvatelia začali separovať bioodpady, pripravíme pre nich informačnú kampaň a zaučíme kompostmajstrov.

Workshop - Odnes si svoj domáci kompostér

Zorganizovali sme 3 workshopy pre širokú verejnosť – v Malackách, Budatínskom parku a Banskej Bystrici v Záhrade CNK. Všetci záujemcovia o domáce kompostovanie si mohli odniesť svoj originál vlastný domáci kompostér s potrebným know-how od nášho skúseného lektora. Prispôsobené plastové nádoby, podstielka z uhlíkatých materiálov, násada kalifornských dážďoviek i nálepky na ozdobenie kompostéru sme pripravili vopred, aby sme sa mohli venovať tomu najdôležitejšiemu – radám, tipom i otázkam. Súčasťou workshopov bola aj krátka prednáška. Účastníkov sme naučili základné pravidlá kompostovania v domácnosti, podelili sa o skúsenosti, ako sa správne starať o dážďovky a odovzdali príručku, ako si vyrobiť domáci kompostér.

Osveta a vzdelávanie o kompostovaní

Celý rok sme sa zúčastňovali rôznych veľtrhov, festivalov, konferencií, prednášok, výstav či jarmokov. Objavili sme sa na Záhradkárovi, Hurá do Záhrady aj v KC Aktivity v Trenčíne. V Bratislave na Ekotopfilme, na 1. ročníku Zero Waste konferencie či na Trchu v Slnečnice Market. V Banskej Bystrici ste nás mohli stretnúť na Ekotopfilme aj na Trhu v Záhrade, v Bytči zas na Hviezdnych nociach, v Žiline na Jarnej kráse či na Pikniku v meste. Všade, kde sme sa objavili, sme predstavili prácu nášho OZ, ale aj samotné kompostovanie. Okrem rozširovania ekologických produktov do slovenských domácností, sme odpovedali na množstvo otázok počas osobných rozhovorov, cez telefón, e-mail či na našom Facebooku. Každý týždeň sme vám o kompostovaní radili v našej „Kompost poradni”.

Osamostatnenie kompostéra na Moyzesovej

S projektom kompostovania vo vnútrobloku na Moyzesovej ulici v Žiline sme začali v roku 2014. Práve tu sme postavili 1. prototyp komunitného kompostéru z odpadových paliet. Svoju úlohu plnil výborne, avšak s pribúdajúcim množstvom bioodpadov prestala stačiť jeho kapacita. Preto sme ho minulý rok vymenili za záhradný kompostér STANDARD 1100. Vyrobený je z recyklovaných plastov a slúžiť bude minimálne 15 rokov. Koncom roka 2018 sa obyvatelia rozhodli, že za prevádzku kompostéru preberú plnú zodpovednosť. Čakali sme skoro 4 roky a tak nás táto iniciatíva veľmi potešila. Mimochodom, obyvatelia využili vyše 700 litrov kvalitného kompostu z útrob nášho kompostéra na prihnojenie trávnatej plochy pod ich oknami. Palec hore!

Kompostovanie na Predmestskej

Od roku 2015 sa pravidelne staráme o komunitný kompostér na Predmestskej ulici v Žiline. Za 3 roky ho začali využívať ľudia z celej Žiliny. Doslova praskal vo švíkoch. Aj preto sme ho museli dočasne uzavrieť a aktuálne mu hľadáme kompostmajstra. Hotový kompost sme preosievali už 3-krát. Časť z neho sme pridelili zapojeným domácnostiam, zvyšok putoval na prihnojenie zelene a predzáhradiek v jeho okolí. Aby taký kompost vznikol, kompostér si vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Premiešavame, prevzdušňujeme, dopĺňame uhlíkaté materiály, sekáme veľké kusy bioodpadov, nasadili sme do neho kalifornské dážďovky, aby urýchľovali proces rozkladu. Jeho prevádzka nás stojí veľa úsilia aj času. Má to však zmysel, veď z odpadov, ktoré by skončili na skládke či v spaľovni, vyrábame jedno z najlepších hnojív.

Dobrovoľníctvo a prepojenie ekologickej a sociálnej pomoci

Aj v roku 2018 sme prepojili náš projekt so sociálnou pomocou. Do apríla pre nás pracoval Peter, ktorý nám za 7 mesiacov veľmi pomohol. A my jemu tiež. Po našej spolupráci sa zamestnal a dostal sa naspäť do normálneho života. Stihol zaučiť aj dobrovoľníka Ľuboša, hlavu rodiny, ktorý sa stal vzorom pre všetkých obyvateľov Bajzovej ulice. Po čase ho však postihli zdravotné ťažkosti a tak niekoľko mesiacov zostala prevádzka kompostérov na pleciach nášho šéfka Michala a Paliho, koordinátora kompostovania na Bajzovej ulici. Našťastie sa objavil dobrovoľník Robo a vďaka nemu môžu Bajzovčania opäť kompostovať. Dobrovoľníctvo je u nás príležitosťou naučiť sa kompostovať a priložiť ruku k dielu. V roku 2019 začíname spoluprácu s Okresným súdom pri poskytovaní verejno-prospešných prác.

Prevádzka a propagácia e-shopu

Prvý intenzívny rok našej podnikateľskej činnosti. Internetový obchod Kompostuj.me - obchod s kompostérmi, pomôckami na kompostovanie a rôznymi EKO vychytávkami, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Na jeho prevádzku sme nevyužili ani cent z 2 %. Práve naopak, siahli sme do vlastného vrecka a robíme to preto, lebo chceme pokračovať. Pokračovať v znižovaní množstva odpadov. Prečítajte si celý článok, čo nás viedlo k otvoreniu e-shopu a kam putujú zisky z nákupov. Produkty z e-shopu si môžete kúpiť aj v našom Kompostuj.me stánku, ktorý rozkladáme na rôznych výstavách a trhoch. Tešíme sa na vás!