Akozačnem?
Ako môžem dobre kompostovať?
Prvé poschodie vermikompostéru je potrebné vystlať 3-4 cm vrstvou z uhlíkatého materiálu. Navlhči ju odstatou vodou tak, aby z nej netiekla voda. Potom ju mierne utlač, aby sa dážďovkám lepšie plazilo.
Ako môžem dobre kompostovať?
Kedy môžem začať kompostovať?
Nasťahuj do vermikompostéru kalifornské dážďovky a na týždeň ich nechaj oddychovať. Zatiaľ čo sa dážďovky aklimatizujú na nové prostredie, ty si môžeš postupne zbierať prvú dávku bioodpadu.
Kedy môžem začať kompostovať?
Kedy môžem začať kompostovať?
Nasťahuj do vermikompostéru kalifornské dážďovky a na týždeň ich nechaj oddychovať. Zatiaľ čo sa dážďovky aklimatizujú na nové prostredie, ty si môžeš postupne zbierať prvú dávku bioodpadu.
Kedy môžem začať kompostovať?
Kedy môžem začať kompostovať?
Nasťahuj do vermikompostéru kalifornské dážďovky a na týždeň ich nechaj oddychovať. Zatiaľ čo sa dážďovky aklimatizujú na nové prostredie, ty si môžeš postupne zbierať prvú dávku bioodpadu.
Kedy môžem začať kompostovať?
Kedy môžem začať kompostovať?
Nasťahuj do vermikompostéru kalifornské dážďovky a na týždeň ich nechaj oddychovať. Zatiaľ čo sa dážďovky aklimatizujú na nové prostredie, ty si môžeš postupne zbierať prvú dávku bioodpadu.
Kedy môžem začať kompostovať?