Neformálna konferencia: Kto udržuje trvalú udržateľnosť (?) - Kompostuj.me

Neformálna konferencia: Kto udržuje trvalú udržateľnosť (?)

Na tohtoročnej neformálnej konferencii vám predstavíme konkrétne kroky, vďaka ktorým môžete byť aj vy súčasťou komunitného kompostovania v meste. Dozviete sa, čo treba robiť, ak chcete komunitne kompostovať a aké výhody, ale aj povinnosti to so sebou prináša. Okrem podnetných prednášok a zaujímavých workshopov si priblížme tému trvalej udržateľnosti a zaostríme na našich najmenších.

Od jari nás kontaktovalo niekoľko ľudí, ktorí by chceli mať na svojej ulici kompostér a separovať ďalšiu zložku komunálneho odpadu – kuchynský bioodpad. Váš záujem nás veľmi teší, preto sme sa rozhodli, že na tohtoročnej neformálnej konferencii vám predstavíme konkrétne kroky, vďaka ktorým môžete byť aj vy súčasťou komunitného kompostovania v meste. Na konferencii sa dozviete, čo treba robiť, ak chcete komunitne kompostovať a aké výhody, ale aj povinnosti to so sebou prináša.

Stretneme sa druhú septembrovú sobotu (8.9.2018) na Stanici Žilina – Záriečie. Spoločne s neziskovými organizáciami a združeniami zo žilinského kraja si budeme vymieňať skúsenosti, nadviažeme nové kontakty, no predovšetkým sa pokúsime prispieť k  prepájaniu komunít v regiónoch, ktorým nie je jedno, čo tu po nás zostane pre budúce generácie.

Čo to vlastne tá trvalá udržateľnosť je?

Všetko je na určitý čas udržateľné a navždy trvalo udržateľné nie je nič. Trvalo udržateľný spôsob života je však možný. Treba sa pri ňom však riadiť zásadami, vďaka ktorým necháme pre budúce generácie planétu zachovanú. S predpoveďami o budúcnosti planéty netreba byť prehnane skeptický, no ani optimistický. Vždy je lepšie urobiť aspoň malý krok ako žiaden. K zmene je potrebná aktivita každého človeka. Veci sa však hýbu ľahšie dopredu, keď majú pevný základ a spolupracujúci tím ľudí – komunita. Predpokladom k udržateľnému a spokojnému životu v komunite je aj jej znalosť a rozvoj. Členovia komunity medzi sebou dokážu zdieľať získané poznatky a skúsenosti a spoločnými silami viesť udržateľnejší spôsob života. Silné komunity so vzťahom k prírode, ktoré s ňou dokážu ohľaduplne a rozumne hospodáriť môžu ekonomicky stabilizovať región. Rozvoj udržateľnosti v sebe nesie účasť mnohých strán na plánovaní a rozhodovaní.

Neformálna konferencia zaostrí na deti

Pretože sa táto téma týka všetkých, neformálna konferencia o trvalej udržateľnosti by chcela touto cestou inšpirovať verejnosť a svojou troškou prispieť do veľkej spoločnej témy trvalej udržateľnosti. Tento rok počas prednášok a workshopov lepšie zaostríme na tému detí, pretože bez zapojenia ďalších generácií, bez ich záujmu o okolie a ochranu prírody si trvalú udržateľnosť neudržíme. Cieľom konferencie je vzájomne zdieľať skúsenosti, prilákať ľudí k témam, ktoré sa týkajú nás všetkých, posúvať hranice zapojenosti do aktivít, ktoré sú prospešné pre životné prostredie. Jednoducho myslieť globálne, no konať lokálne.

Regionálne združenia sa spoja

Bližšie sa pozrieme na aspekty nášho života, ktorými ako ľudia prispievame k zmene životného prostredia a ukážeme si možné udržateľné alternatívy. Táto neformálna konferencia chce posilniť znalosti konkrétnych možností trvalej udržateľnosti a posunúť ich medzi verejnosť. Aby sa v očiach cieľových skupín, ktorými sme my všetci, zhmotnil pojem trvalej udržateľnosti a konkrétne kroky, ako sa k nej priblížiť.

Vďaka širokému spektru organizácií sa bude konferencia venovať množstvu tém v jednotlivých blokoch. Predstaví sa OZ Kompostujme, OZ Tilia, Permakultúra SK, o.z. ČaroZem, OZ Premena – spolupráca v Turci, projekt Eko Friendly, neformálna skupina: Krajina a architektúra mikroregiónu “terchovskej doliny”, Zázrivský  aktívny  spolok. Konferencia poskytne priestor na prezentáciu a výmenu zámerov a poznatkov s nadväznosťou na prax. Pozvanie na konferenciu prijala aj Ing. Dana Křivánková z Českej republiky, ktorá sa dlhodobo venuje prírodným školským záhradám a terapeutickým záhradám aj pre potreby detí, seniorov či mentálne postihnutých ľudí.

Príďte aj vy v sobotu 8.9.2018 na Stanicu Žilina – Záriečie a staňte sa súčasťou komunity, ktorá chce prispieť k lepšiemu a zdravšiemu životu na našej planéte.

Kompletný program nájdete v udalosti na facebooku alebo v žilinskom diári. Srdečne všetkých pozývame 🙂

Ivana Mariašová