Bude pokračovať kompostovanie na Bajzovej ulici? - Kompostuj.me

Bude pokračovať kompostovanie na Bajzovej ulici?

Preosievanie kompostu Bajzova

V sobotu 3.11. sme pri komunitnom kompostéri pri zdravotnom stredisku usporiadali prvé dolovanie čierneho zlata. Kompostér na Bajzovej sme spustili do prevádzky v decembri 2017 a funguje s výnimkou 1 mesiaca dodnes. A aký bol prvý rok kompostovania na Bajzovej ulici?

Spočiatku to vyzeralo, že zamrznutá kopa bioodpadov sa bude pomaly rozmŕzať do ďalšej zimy, no príchodom jari sa proces rýchlo naštartoval. Pomohli k tomu aj zásoby uhlíkatého materiálu – lístie, drevná štiepka a hobliny, ktoré sme usilovne počas roka zbierali a dovážali prenajatou dodávkou. Neraz sme nahliadli aj do susedných kontajnerov na separovaný odpad ?, odkiaľ sme si povyberali ďalší dôležitý uhlíkatý materiál, recyklovaný papier. Potom to už príroda dokončila za nás.

Pravidelný prísun týchto materiálov je nevyhnutný, obzvlášť ak sa v kompostéri zbiera veľké množstvo bioodpadov podobného zloženia. To je pri kompostovaní bioodpadov z bytových domácností celkom bežné. Domácnosti do kompostéra pridávajú najmä kuchynský bioodpad.

Kompostér sme museli na čas uzavrieť

Podmienok, aby sa v kompostéri zrodilo úrodné čierne zlato, je hneď niekoľko. Jednou z najdôležitejších vecí je správna úprava pridávaného materiálu. To znamená, že zvyšky zeleniny, ovocia či kvetov by sa mali do kompostéra vkladať pokrájané, podrvené, popučené, potrhané… Ak sa v kompostéri nachádzajú neupravené zvyšky, prichádza na rad kompostmajster, ktorý pomocou jednoduchých nástrojov dvakrát týždenne (1 hodinka) pridávaný materiál upraví. Takýto kompostmajster však na Bajzovej ulici dlhodobo absentuje. Čo nás však znepokojuje ešte viac, obyvatelia okolitých bytoviek, ktorí do kompostéra svojimi bioodpadmi prispievajú, nejavia záujem o vyriešenie tohto problému.

Prevádzka kompostéru sa teda koncom tohto leta dostala do úzkych. Nadpriemerné množstvo bioodpadov a chýbajúci kompostmajstri, ktorými by mali byť obyvatelia okolitých bytoviek využívajúci kompostér, nás donútili kompostér dočasne uzavrieť. Dokonca niektorí celkom ignorovali naše oznamy o uzavretí kompostéra a svoje bioodpady jednoducho postavili pred kompostér v igelitovej taške. Pritom stačia len dve hodinky týždenne.

Komunitné kompostovanie

Našim cieľom je predovšetkým to, aby sa ľudia naučili byť zodpovední za svoje odpady. Kampaň bola zameraná na zapojenie separujúcich domácností, na zvýšenie povedomia o kompostovaní.  Názov komunitné kompostovanie v sebe nesie samotnú podstatu. Členovia komunity by mali vzájomne komunikovať a spolupracovať, kolektívne sa starať o spoločnú činnosť alebo vec. Takéto skutočné komunity sa snažíme naším projektom vytvárať. Pevne veríme, že situácia sa bude zlepšovať a aktívnych ľudí, ktorí majú záujem o okolie, v ktorom žijú, bude pribúdať.
Samozrejme, česť výnimkám a obrovská vďaka patrí nášmu Palimu Grigovi, členovi OZ Kompostujme, no zároveň obyvateľovi Bajzovej. Roboty sa nebojí a nepretržite pracuje na tom, aby bol druhý kompostér na Bajzovej (bližšie k Lidlu) funkčný.

Komunitný vs. sociálny kompostér

Celkový počet zaregistrovaných domácností, ktoré separujú bioodpady, sa pohybuje okolo 100. Pravidelné veľké množstvo vyseparovaných bioodpadov dáva nám, ale i celému mestu jednoznačné znamenie, že obyvatelia Žiliny majú záujem svoje bioodpady separovať. Horšie to je s aktívnym zapojením obyvateľov, no snažíme sa stavať na svetlých príkladoch, našich doterajších dobrovoľníkoch.

Aby sme mohli budovať stabilnú komunitu kompostujúcich domácnosti, boli sme nútení prehodnotiť náš doterajší prístup. Od začiatku projektu sme do práce kompostmajstrov zapájali ľudí v hmotnej núdzi. Okrem environmentálneho, dostal projekt aj nový, sociálny rozmer. Získané skúsenosti nám však po čase ukázali, že lepšou alternatívou by mohla byť spolupráca s Okresným súdom Žilina pri poskytovaní verejnoprospešných prác. Možno sa nám podarí do práce kompostmajstra zapojiť prvého „odsúdeného“ ešte tento rok.

Prvé preosievanie kompostu

Zástupca OZ Kompostujme, Pali Griga spolu s  manželkou Veronikou navrhli pozbierať prvú úrodu hnojiva do jesenných záhradiek ešte tento rok. Zorganizovali milú susedskú udalosť, na ktorej nechýbali domáce koláčiky ani kávička Habesh na dodanie síl. V priebehu troch hodín sa zastavilo po svoju dávku hnojiva 20 domácností. Odhadujeme, že  množstvo vyprodukované kompostu sa pohybuje na úrovni 400 kg. Extra dávky kompostu prijala s radosťou pani Lagiňová, ktorá už niekoľko rokov ukážkovo kultivuje zeleň pred vchodom. „Som veľmi rada, že sa kompost v okolí nášho paneláka tvorí, je to pre kvietky veľmi potrebná výživa, treba sa o ne starať a vtedy sú krásne,“ povedala pani Lagiňová. Naozaj nás veľmi teší, že o aktívne zapojenie niektorí ľudia záujem majú. Napríklad aj mladá mamička s tromi deťmi, ktorá sa popri všetkých povinnostiach, aktivizuje aj pre náš projekt. Máte náš obdiv ?

Stačí málo  a pokračujeme

Milí priatelia, projekt komunitné kompostovanie realizujeme v Žiline od roku 2015. Neustále hľadáme rôzne cesty ako projekt rozvíjať, s cieľom k jeho udržateľnosti. Jedným z najdôležitejších zdrojov, vďaka ktorému sa nám to môže podariť, sú vaše dane. Netreba nám 19 ani 20 %. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým jednotlivcom ale i firmám, ktoré nás podporili v podobe 2 % z daní. Ďakujeme, že ste súčasťou prirodzeného cyklu života bioodpadov. Zároveň vám všetkým prajeme krásne pohodové predvianočné obdobie ?.

ÚPRAVA: Od roku 2020 som sa rozhodol neuchádzať sa o príjem z 2 % z daní z byrokratických a finančných dôvodov s ohľadom na potreby financovať rozvoj nášho eshopu. Ak máte záujem podporiť naše projekty, môžete tak urobiť úplne jednoducho: nákupom, priamou finančnou podporou na náš účet s poznámkou “dar”, výberom aktivít v časti Ako pomáhať alebo formou charitatívnej reklamy. Ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu. Kompostujme, priatelia!

Michal Vavrík, 15.12.2021