Nechajte vaše 2 % pomáhať - Kompostuj.me

Nechajte vaše 2 % pomáhať

2 % pre Kompostujme

Upravené 15.12.2021: Od roku 2020 som sa rozhodol neuchádzať sa o príjem z 2 % z daní z byrokratických a finančných dôvodov s ohľadom na prioritu plynulého rozvoja nášho eshopu. Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť nákupom, priamou finančnou podporou na náš účet s poznámkou “dar”, výberom aktivít v časti Ako pomáhať alebo formou charitatívnej reklamy. Ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu. Kompostujme priatelia! 

Michal Vavrík, 15.12.2021                  

Kompostovanie patrí k najjednoduchším spôsobom recyklácie biologických odpadov. Sme zvyknutí kompostovať na záhradách, ale prečo tento trend nerozšíriť aj na sídliská? Žilinské občianske združenie Kompostujme sa práve o toto snaží.

Vedeli ste, že 50 % odpadov sa dá kompostovať? Biologicky rozložiteľný materiál ako šupky z ovocia a zeleniny alebo pokosená tráva nemusia skončiť v kontajneroch na komunálny odpad, ale môže byť zhodnotený na prírodné hnojivo – kompost. Každým vyseparovaným kilogramom bioodpadov šetríme životné prostredie aj financie mestu za odvoz a spracovanie komunálnych odpadov. Úžitok z toho majú aj obyvatelia sídlisk.

V spolupráci so žilinskými domácnosťami sme vyseparovali už 21 ton bioodpadov, boli spracované 3 tony kompostu a vyše 200 domácností sa zapojilo do komunitného kompostovania. Od roku 2015 sa nám podarilo vybudovať 5 verejných komunitných kompostérov. Pozitívne ohlasy ľudí na našu činnosť nás tešia a motivujú. Chceme pokračovať. 2 % sú jedným z najdôležitejších zdrojov, vďaka ktorým môžeme ďalej rozvíjať aktivity pre všetkých Žilinčanov. Aby sa však separovanie bioodpadov na každom žilinskom sídlisku stalo realitou, potrebujeme aj vašu pomoc.

Ako využijeme vaše 2%?

Vďaka 2 % z vašich daní budeme naďalej dosahovať spoločnú víziu s nadšencami kompostovania, aby sa Žilina stala mestom komunitných kompostérov. Vašu podporu využijeme aj na osvetu a vzdelávanie pri organizovaní prednášok a seminárov pre deti, dospelých i seniorov. Chceme pre vás vytvárať nové možnosti vzdelávania od praktických brožúr až po webovú stránku V kompost poradni budeme aj naďalej odpovedať na najčastejšie aj menej typické dotazy týkajúce sa kompostovania.

Ďakujeme

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí nás už podporili a rovnako ďakujeme aj tým, ktorí svoje 2 % nenechali prepadnúť, ale podporili akúkoľvek organizáciu. My vašu podporu potrebujeme a veľmi si ju vážime. Tlačivá a všetky informácie nájdete na našej stránke.

OZ Kompostujme