Podstielka a uhlíkatý materiál. Neoddeliteľná súčasť vermikompostovania.

Podstielka a uhlíkatý materiál. Neoddeliteľná súčasť vermikompostovania.

Podstielka uhlíkatý materiál Kompostujme

Uvažujete nad kompostovaním v domácnosti alebo sú už dážďovky súčasťou vášho života? Pri vermikompostovaní sú podstielka a uhlíkatý materiál pojmy, ktoré si zapíšte za uši. Majú významné funkcie. Neoddeliteľná súčasť vermikompostovania. V našom blogu ich spomíname viac krát. Zoznámte sa s nimi ešte pred tým, ako začnete vermikompostovať.

Podstielka je esenciálny základ celého procesu, o ktorý sa budete snažiť.

Výber správnej podstielky pre vašich malých priateľov je zaručený kľúč k úspechu, preto tento krok prosím nepodceňujte. V prípade zanedbania tohto kroku budú chcieť vaše dážďovky opustiť vermikompostér ešte skôr, ako sa stihnú aklimatizovať.

Poďme teda vytvoriť dážďovkám príjemné prostredie ihneď od začiatku!

Čo je to podstielka?

Domček či priestor na život pre dážďovky, ktorý vytvoríme ešte pred ich príchodom. Podstielka sa pokladá za pH neutrálny organický materiál pozostávajúci z uhlíkatých materiálov. Takýto materiál má vysoký pomer uhlíka a dusíka, ktorý napomáha spomaľovať rýchlosť rozkladu a tým poskytuje mikróbom zdroj potravy, zatiaľ čo bioodpad bohatý na dusík (kuchynský bioodpad) sa postupne rozkladá v tráviacom systéme dážďoviek.

Mikróby sú jednou z najdôležitejších častí podstielky, preto je potrebné im vytvoriť pohostinné prostredie na život. Vysoko uhlíkatý materál je nesmierne potrebný, ale nie je dostatočný na priebeh kompostovania za pomoci dážďoviek. Je prirodzené, že dážďovky spolu s mikroorganizmami priam bažia po rozmanitom ekosystéme.

Funkcie podstielky:

  • vytvára bezpečné prostredie pre dážďovky po vložení do vermikompostéru,
  • je vhodným prostredím na aklimatizáciu dážďoviek,
  • zabezpečuje dostatok uhlíkatých materiálov na prvé týždne kompostovania,
  • je základom pre život nevyhnutných mikroorganizmov,
Mikroorganizmy v komposte
Preložené z https://sabacooperative.wordpress.com/permaculture-compost-microorganisms/

Čo je to uhlíkatý materiál?

Ide o materiál, z ktorého vytvárame podstielku pre naše dážďovky a ako už viete, tvoríme aj potravu pre mikroorganizmy. Spomenuli sme materiál bohatý na dusík – dusíkatý materiál. Je ním kuchynský bioodpad, ale aj tráva či výkaly hospodárskych zvierat. Ten je hlavnou potravou dážďoviek.

Uhlíkatý materiál tvorí všetko, čo pochádza z dreva (recyklovaný papier) alebo ho pripomína, farbou či zložením (lístie, slama). Prívlastok “uhlíkatý” je odvodený od obsahu uhlíka (C) a dusíka (N) v závislosti od pomeru v akom sa v danom materiáli nachádzajú. Jednoducho povedané, uhlíkaté materiály majú na 1 dusík oveľa viac uhlíkov, napríklad 300 a dusíkaté majú napríklad len 15.

Pri vermikompostovaní potrebujeme dosahovať pomer uhlíka a dusíka 50 : 1 (C:N).

V praxi to znamená, že vo vermikompostéri musíme kuchynský bioodpad po celý čas miešať s lístím (ideálne viac druhov), kartónom, recyklovaným papierom, slamou, hoblinami, drevnou štiepkou alebo iným uhlíkatým materiálom.

Funkcie uhlíkatého materiálu:

  • pravidelný prísun uhlíka medzi dusíkatý materiál,
  • zabezpečuje rôznorodosť ekosystému,
  • pri správnom používaní je prevenciou proti premnoženiu mušiek,
  • vyrovnáva vlhkosť v kompostéri (ak je suchý),
  • vytvára prostredie vhodné k rozmnožovaniu dážďoviek,
  • ako pokrývka napomáha dážďovkám urýchľovať rozklad bioodpadov.

Podstielka – zmes uhlíkatých materiálov na predaj v našom eshope.

Pomer uhlika a dusíka v materiáloch
Preložené z https://www.planetnatural.com/composting-101/making/c-n-ratio/.

Na záver

Prečo je podstielka a uhlíkatý materiál neoddeliteľná súčasť vermikompostovania?

Všeobecne v kompostovaní platí: ,,Čím viac rôznorodých dusíkatých a uhlíkatých materiálov, tým lepšie výsledky.” Zoberme si kuchynský bioodpad, tam šupky z ovocia, tam zo zeleniny, do toho vylúhovaný čaj alebo káva a šikovná zmes je na svete, preto rôznorodosť pri uhlíkatých materiáloch platí niekoľko násobne viac.

Tejto problematike sa venujeme aj v článkoch Aké materiály použiť na (perfektnú) podstielku? a Tipy ako založiť vermikompostér Urbalive.

v spolupráci OZ Kompostujme a zerowastesk.com