Bytový kompostér aj ako výchovný prostriedok - Kompostuj.me

Bytový kompostér aj ako výchovný prostriedok

bytovy kompostér a dieťa, ktoré v ňom hľadá dážďovky

Snažíte sa od útleho detstva vychovávať svoje dieťa tak, aby sa zaujímalo a aktívne staralo o svoje či naše životné prostredie?  Priamo tam, kde strávi značnú časť dňa? V byte, rodinnom dome, v prídomovej záhradke? Aby spoznalo prírodné procesy priamo na vlastné oči? 

Existuje množstvo každodenných drobností a príspevkov, ktoré môžu moderní ekologicky založení rodičia urobiť priamo doma. Pre seba, svoje deti aj pre miestnu komunitu. Výchovne pôsobiť takým spôsobom, aby  povzbudili svoje dieťa v postupnom získavaní zásadných návykov v ochrane a tvorbe životného prostredia. Pomocnú ruku vám podá bytový kompostér.

Začiatkom tohto roka vedci zo Stanfordskej univerzity skúmali správanie sa Američanov a ich postoje k zmenám v podnebí. Výrazná väčšina z nich verí, že sa Zem za posledných 100 rokov otepľovala. Až a 82 percent opýtaných si myslí, že za globálne otepľovanie je aspoň čiastočne zodpovedná ľudská činnosť. Zjednodušene povedané, aj každodenná činnosť jednotlivých domácností. Aj tej našej. 

Aj my rodičia môžeme hrať dôležitú rolu. Nielen tým, že môžeme prispieť svojím vlastným ekologickým prístupom k spoločnosti ako celku. Môžeme vychovávať deti, ktorým záleží na Zemi a na našom mieste na nej.

Recyklácia domového odpadu

bytový kompostér

Nemusíte sedieť so svojimi deťmi v obývačke a prednášať im o klimatických zmenách. Môžete ľahko urobiť nejaké zmeny v životnom štýle vašej rodiny. Aktívne zapojiť svoje deti do tohto procesu. Šetriť vodou, elektrickou energiou,  zapojiť ich do nákupu potravín, varenia. Pozrieť sa spoločne s nimi do odpadkového koša. A začať triediť domový odpad. Spracovávať kuchynský odpad aj s pomocou drobných živých organizmov. Kalifornských dážďoviek.

Bytový kompostér Urbalive ako súčasť interiéru​

Pustite sa do dážďovkového kompostovania priamo vo vašom byte či rodinnom dome. Zapojte aktívne hravou formou vaše deti do procesu bytového kompostovania.  Podľa odhadov  OSN pre výživu a poľnohospodárstvo globálne mrháme 30 percentami našich potravín. Vyhodené jedlo predstavuje takmer 10 percent celkových globálnych emisií skleníkových plynov. Plynov zodpovedných za zmeny podnebia.

bytový kompostér
bytový kompostér a dieťa

Čo je to dážďovkové kompostovanie?

Je to typ kompostovania, ktoré pomocou tzv. kalifornských dážďoviek  premieňa zvyšky organického odpadu na použiteľný kompost ako hnojivo priamo vo vašej domácnosti. Výživné eko hnojivo použiteľné pri  pestovaní kvetov, liečivých byliniek, zdravej biozeleniny priamo na balkóne. Namiesto toho, aby ste  vaše zvyšky z kuchyne posielali na miestnu skládku.

A ktoré dieťa by to nezaujalo? Dôležitá je však aj motivácia vás rodičov. Predtým, než si zaobstaráte svoj prvý bytový kompostér Urbalive, je vhodné si ako rodina sadnúť za stôl do obývačky. Prediskutovať si spoločne aj s deťmi, prečo vlastne je rozumné s tým začať. Čo vlastne od takejto recyklácie domového odpadu a kompostovania očakávate. Znižovanie množstva organického odpadu v domácnosti je určite vhodný ekologický prístup.

Bytový kompostér Urbalive v kompletnej verzii​

Chcete žiť ako rodina udržateľne, ekologicky a dosiahnuť postupne tzv. nulový odpad? Už vás ako rodičov nebaví pozerať sa na množstvo bioodpadu, ktorý denne vyhadzujete do koša? Jednoducho chcete žiť zodpovedne a vrátiť našej matičke Zemi to, čo jej patrí. V podobe domáceho dážďovkového hnojiva. Skúste to s bytovým kompostérom dodávaným už aj s podstielkou a živými dážďovkami.

Prečítajte si ďalšie články z kategórie  Kalifornské dážďovky

Ako kompostovať v záhradnom kompostéri pomocou dážďoviek - základné informácie.

Ako kompostovať v záhradnom kompostéri pomocou dážďoviek - základné informácie.

Vermikompostovanie v záhradnom kompostéri – základné informácie. Vermikompostovanie inak kompostovanie pomocou dážďoviek. (Vermikompostovanie je spôsob rozkladu organického odpadu na použiteľnú…
„Život bez kalifornských dážďoviek si už neviem predstaviť“

„Život bez kalifornských dážďoviek si už neviem predstaviť“

Z detstva za socializmu si pamätám, ako mala starká pri umývadle nádobku, do ktorej sme dávali organický odpad, ktorý sa nosil…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.