Základy vermikompostovania - kalifornské dážďovky blog Kompostuj.me

Základy vermikompostovania, rozdiely medzi kompostovaním a vermikompostovaním

Vermikompostovanie a kalifornské dážďovky

Základy vermikompostovania spočívajú v základných pojmoch a v zistení v čom je vermikompostovanie odlišné od “tradičného” kompostovania. Je vhodné zodpovedať si aj na otázku, prečo sú kalifornské dážďovky doposiaľ najúčinnejšou recykláciou. Dozviete sa informácie, ktoré pohnú aj s tým doteraz najväčším ignorantom kompostovania. 

Po prečítaní budete schopní porozumieť vermikompostovaniu a hlavne tomu, ako funguje. O tom, ako znížiť množstvo odpadu v domácnosti, sme už písali. Nezabúdajte, že bioodpad tvorí takmer polovicu komunálneho odpadu a preto je kompostovanie naša spoločná a nevyhnutná budúcnosť.

Vermi, čo?

Motivácia vyťukania slovíčok do prehliadača spájajúcich sa s vermikompostovaním mohla byť u každého rôzna. U niekoho môžu byť poháňajúce motory nezvyčajné nadšenie, ozajstná potreba už “s tým” niečo robiť a u iných zase neveriaci záujem. Možno ste len o vermikompostéri počuli alebo ho zazreli na internete. Možno ste ho už videli u svojej kamošky, obľúbeného influencera alebo vám jednoducho vermikompostér pripadá ako štýlový a fancy bytový doplnok. Môžete ho poznať aj pod názvom bytový alebo domáci kompostér. 

Radi na našom blogu tiež privítame niekoho, kto už vermikompostuje a potrebuje si len niektoré informácie overiť alebo sa inšpirovať. Nech už je vaša motivácia akákoľvek, je to skvelé a sme radi, že ste sem prišli. Nie je žiadny zlý dôvod nato, aby ste sa učili o akomkoľvek kompostovaní. V konečnom dôsledku vašu snahu uvidíte na množstve vami vyprodukovaného prírodného hnojiva – vermikompostu. Čo viac si môžete priať? V smetnom koši vám bude ešte aj chýbať zápach a 50 % hmotnosti odpadu. 

Ak chcete začať, prečítajte si ako kompostovať v domácnosti štýlovo a bez zápachu. Zoznámite sa s bytovým kompostérom Urbalive, ktorý je tým najlepším, čo môžeme na slovenskom trhu dostať. Na začiatok treba zvážiť a to doslova, koľko bioodpadu vyprodukujete v určitom časovom období, napríklad týždeň.

Pozrite si našu ponuku:

Množstvo bioodpadov sa bude diametrálne líšiť ak pôjde o mladý pár študentov žijúcich v spoločnej domácnosti v porovnaní s päť člennou rodinou z rodinného domu. Vtedy si treba rozobrať, aké možnosti kompostovania máte – záhradný kompostér, bytový kompostér Urbalive či Taburetka alebo väčší interiérový kompostér Urban Worm Bag?

Čo je to vermikompostovanie?

So slovom vermikompostovanie žije v nevyhnutnej symbióze pár pojmov. Tak ako niekoľko mini živočíchov na obrázkoch v tomto článku žije vo vermikompostéri v symbióze s dážďovkami.

Vermikompostovanie nazývané aj kompostovanie s dážďovkami (vermis je po latinsky červ), je rozklad a tvorba humusu (humifikácia) organického odpadu za pomoci ekosystému mikróbov a dážďoviek. Uff. Takúto „poučku“ niektorí z vás počuli naposledy v čase strávenom v školských laviciach. Preto si ju poďme spoločne rozlúsknuť a definovať spomenuté pojmy.

Biele chrobáčiky - chvostoskoky vo vermikompostéri
Chvostoskoky o veľkosti 0,5 mm až 2 mm sú vhodným indikátorom, že proces vermikompostovania prebieha v poriadku.

Humifikácia je proces vytvárania jemnej organickej hmoty nachádzajúcej sa v pôde, ktorá vzniká v dôsledku rozkladu rastlín a živočíchov mikróbmi nazývanej aj humus. Tento výsledný produkt je zväčša tvorený veľmi prospešnými látkami pre rastliny ako uhlík, dusík a fosfor.

Mikróby sú maličké zvieratká, nazývané tiež mikroorganizmy, neviditeľné voľným okom. Mikróby húb je možné v niektorých prípadoch vidieť, ale v prvom rade tieto malé kreácie robia to, čo vedia najlepšie – niektoré ich vlastnosti nám pomáhajú a iné sú zdraviu škodlivé. V spojitosti s kompostovaním za pomoci dážďoviek sú mikróby nevyhnutnou esenciou v procese rozkladu organického materiálu.

Najbežnejšie mikróby, o ktorých budete pri vermikompostovaní počuť, sú baktérie, huby a v menšej miere aj nematódy. Do týchto vôd sa už ale púšťať nebudeme. Vermikompostovanie a celkovo kompostovanie nie je len o tom, ako ľudia využívajú silu dážďoviek a mikróbov, tento proces sa deje každý deň v našej prírode. 

Dážďovky a mikroorganizmy obývajú hromadu hnoja, lístia a pre nás nepoznané prostredie niekoľko metrov pod zemou, konzumujú organickú hmotu a nakoniec ju premieňajú na niečo magické, čo môžu nakoniec konzumovať rastliny.

Malé biele chrobáčiky vo vermikompostéri - biele roztoče.
Vylúhovaný lipový čaj a na ňom biele "vajíčka" sú veľmi pomaly pohybujúce sa biele roztoče. Sú bežnou súčasťou vermikompostovania a pri ich nadmernom množstve poukazujú na fakt, že niečo vo vermikompostéri nie je v poriadku. Napríklad vlhkosť, či príliš veľa čerstvej potravy.

Aký je rozdiel medzi vermikompostovaním a kompostovaním?

Aj keď medzi týmito dvomi prírodnými procesmi existujú určité podobnosti, kompostovanie (nazývané aj kompostovanie za horúca) je jav rozkladu primárne zameraný na mikróby s hlavnými cyklami zahrievania, chladenia a vytvrdzovania. Rozklad začína mezofilnými mikroorganizmami (ich teplotné optimum rastu je pri 37 °C), ktorým sa skvele darí v miernych podmienkach. Tieto mikróby potom ustupujú teplomilným mikróbom, ktoré môžu zvýšiť teplotu kompostu na teplotu vyššiu ako 65°C. Počas tejto fázy dochádza k väčšej strate objemu kompostu. Po tejto ohrievacej fáze nastáva ochladzovací cyklus, kedy teplota začína klesať predtým, ako začne vytvrdzovacia perióda, v ktorej dochádza k zvýšeniu vlhkosti. Vo väčšine prípadov bude celý jeden cyklus kompostovania trvať niekoľko mesiacov.

Potworms, rupice, grindal, biele cerviky, mladatka dazdoviek
Biele červíky dlhé 1-3 cm bežne vyskytujúc sa vo vermikompostéri zamieňajúc sa s mláďatkami dážďoviek. Pomáhajú kompostovať, no pri ich premnožení nám dávajú najavo, že prostredie je prekyslené (nižšie pH), čo dážďovkám nemusí vyhovovať.

Vermikompostovanie využíva práve mezofilné mikróby a dážďovky na spracovanie organického odpadu. Pretože takmer vždy chceme zabrániť tomu, aby došlo k horúcemu kompostovaniu, dážďovky kŕmime v súvislých vrstvách o hrúbke 3 až 5 cm, ktoré umožňujú teplu bez problémov unikať,  čo v konečnom dôsledku eliminuje akúkoľvek šancu, aby sa k procesu pripojili termofilné mikróby. Vermikompostovanie teda závisí od plochy, čím sa obmedzuje množstvo odpadu, ktoré sa môže v danom priestore spracovať. Výhoda oproti kompostovaniu spočíva v tom, že za pomoci dážďoviek je celý proces rýchlejší a pritom úplne absentuje proces vytvrdzovania, aby sa konečný produkt stal využiteľným pre rastliny. Zatiaľ čo kompost normálne potrebuje šesť alebo viac mesiacov, kým sa považuje za hotový, vermikompostér to hravo zvládne za osem týždňov.

Aké sú výhody vermikompostovania?

Neskromne si dovolíme tvrdiť, že vermikompostovanie je aktuálne najúčinnejším spôsobom recyklácie, ktorá je k dispozícii ihneď a pre každú domácnosť. Fakt je, že ak sa bioodpad dostane do svojho neprirodzeného prostredia, ako je napríklad skládka komunálneho odpadu, jeho rozklad trvá oveľa dlhšie. Okrem toho v kombinácii s iným odpadom vytvára skleníkové plyny v podobe metánu a oxidu uhličitého

Recyklácia papiera, skla, plastov a iných materiálov si vyžaduje nákladné vybavenie, vysoké investície a musí byť realizovaná na úrovni obcí a miest, aby bola efektívna aj z ekonomického hľadiska. Takto centralizované recyklačné úsilie vyžaduje rozsiahly proces zberu, ktorý zabezpečujú nákladné vozidlá, ktoré už aj tak zvážajú nerecyklovateľný odpad. 

Vermikompostovanie umožňuje človeku jednotlivcovi odbremeniť našu planétu a spoločnosť od zásadného počtu kilogramov bioodpadu ihneď. Nehovoriac o tom, že bioodpad, ktorý produkuje každá domácnosť, je odpad s najväčšou hmotnosťou, pretože obsahuje vysoký podiel vody, ktorá z neho robí odpad s najväčším dopadom na uhlíkovú stopu. Z bioodpadu si navyše vyrobíte jedno z najlepších prírodných hnojív pod slnkom.

Určite separujete už aspoň sklo. Alebo plasty. Dokonca už aj papier či kovové a nápojové obaly. Tie zrecyklovať doma nedokážeme. Zemiakové či banánové šupky, vylúhovaný čaj, kávu či zaľúbenú kyticu z lúčnych kvetov ÁNO. A to jednoducho v bytovom kompostéri za pomoci dážďoviek. Hovoríte si, že vy neprodukujete bioodpad? To už sme počuli 🙂 Skúste si malý experiment a po dobu 7 dní si odkladajte bioodpad* na jedno miesto. Garantujeme vám, že budete prekvapení. Zo zaujímavosti si bioodpad odvážte a zvážte, či už nie je na čase začať. Začať aj s kompostovaním.

Radi vám poradíme, sme tu pre vás.

v spolupráci OZ Kompostujme a zerowastesk.com

 

Pochváľte sa na sociálnych sieťach s odváženým bioodpadom* a pomôžte nám so šírením osvety!

Nezabudnite nás označiť @kompostuj.me 🙂

* aký bioodpad rastlinného pôvodu môžete separovať, nájdete v časti kompostovanie v domácnosti