KompostBLOG

Blog o kompostovaní a o všetkom ostatnom, čo sa vám môže v živote hodiť.

Prečo nám pri kompostovaní pomáhajú Kalifornské dážďovky?

Keď sme s kompostovaním začínali, experimentovali sme, čo a ako treba robiť, aby sa kuchynský bioodpad, čo najrýchlejšie premenil na hnojivo. Vyskúšali sme rôzne techniky, ale najviac sa nám osvedčilo vermikompostovanie – čiže kompostovanie s dážďovkami, ktoré bioodpad spracujú na vermikompost, kvalitné prírodné hnojivo. A nie len to.


2 % nie sú zadarmo

Nechceme, aby prepadli štátu, využijeme ich zmysluplne. Ale aby ste nám ich mohli poslať, museli sme absolvovať kolotoč vybavovačiek, ktoré neboli vždy zadarmo.


Naše ciele na rok 2018

Ciele sme rozdelili do dvoch kategórií, aby sme jasne odlíšili naše záujmové činnosti (osveta, vzdelávanie, komunitné kompostovanie, rozvoj kompostovania, ...) od tých podnikateľských (prevádzka e-shopu), vďaka ktorým získavame prostriedky na plnenie záujmových.


Podarilo sa nám splniť všetky ciele za rok 2017?

Bilancujeme rok 2017. Bol pre nás...hmm... ako ho nazvať. Iný. Prelomový. Zažili sme veľa dobrého, ale narazili sme aj na nové prekážky a výzvy. Aby sme ho vedeli správne zhodnotiť, na jeho začiatku sme si stanovili presné ciele. Čo myslíte podarilo sa nám ich splniť? Podľa nás tak na 95 %.